6+

rok życia

WSPIERAJĄCY RODZIC ROZUMIE EMOCJE

Wystarczająco dobry opiekun, bezpieczny dorosły, wspierający rodzic to często pojawiające się hasła, kiedy mówimy o wychowaniu.

więcej

WSPIERAJĄCY RODZIC UMIE DOCENIĆ

Wystarczająco dobry opiekun, bezpieczny dorosły, wspierający rodzic to często pojawiające się hasła, kiedy mówimy o wychowaniu.

więcej

LEKCJA NAUKI, CZYLI JAK WSPIERAĆ UCZENIE SIĘ

Szkoła to nie tylko średnia z ocen. To także poczucie kompetencji twojego dziecka, które wpływa na jego obraz siebie i wiarę we własne możliwości.

więcej

TWÓRCZE DZIAŁANIE I MYŚLENIE MOŻNA ROZWIJAĆ

Twórczość w psychologii jest rozumiana jako zdolność podejmowania właściwych decyzji, umiejętność znajdowania rozwiązań, wytwarzanie czegoś, a także wyrażanie siebie.

więcej